Alpesi nyaralás Salzburg régióban!

Fedezze fel kedvező áron Salzburg tartomány látnivalóit.
6 nap/ 5 éj félpanzióval 114.800 Ft/fő-től!

Fedezze fel Ausztria legszebb hegyoldalait kedvező áron!

5 nap/ 4 éj félpanzióval már 93.600 Ft/fő ártól.

Tengerparti nyaralás Olaszországban!

Apartmanok, hotelek akár közvetlenül a homokos tengerparton.
Bibione, Lignano, Jesolo, Caorle...

Magasan a legjobb: aktív napok Hochkaron

Alpesi nyaralás Budapesttől csak 4 óra utazásra, 49 belépővel az árban!
6 nap/5 éj 151.600 Ft/fő-től

Kalandnyaralás tavak és hegyek között

Kedvezménykártyával Karintiában
Kerékpárút, bob, szurdok, strand, Nassfeld, Pressegger See, Weissensee

Elérhetőség

06 1 301 0723

info@travelteam.hu

Eng.szám: U-001064

További információk...

Ajánlatkérés

Név*
Telefonszám*
E-mail*
Úti cél*
Érkezés*
Elutazás*
Utazók száma*
Szállástípus, Árkategória
Egyéb kérés
 
Ajánlatot kérek

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a Travelteam számára. Ez a dokumentum a www.travelteam.hu és a Travelteam International Kft. által működtetett további weboldalak (www.ausztria-utazas.info, www.ausztria-sieles.info) (“továbbiakban: weboldal”), és a Travelteam International Kft. által biztosított egyéb szolgáltatások adatkezelési gyakorlatát ismerteti. A weblapokra és az egyéb szolgáltatásokra összefoglaló néven “Szolgáltatás”-ként hivatkozunk.

 

Az adatkezelő, a Travelteam International Kft. (székhely: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3, továbbiakban „Travelteam”, “Szolgáltató”, „Adatkezelő”, “mi” és ragozott alakjai).

 

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk, és betartunk. A Travelteam adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.),

- 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.),

- 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

 

A weboldal tartalmazhat linkeket, amik átvezethetnek olyan, egyéb szolgáltató weboldalára, ahol ez a nyilatkozat/gyakorlat nem érvényes.

 

1. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása

 

Vállalkozásunk működtetéséhez és szolgáltatásaink nyújtásához bizonyos információkra, adatokra van szükségünk. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával biztosít minket arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

 

Ha Ön nem ért egyet az Adatkezelési tájékoztatónkkal, meg kell kérjük, hogy ne használja szolgáltatásainkat.

 

2. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak definiálása

 

 • Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.
 • Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
 • Automatizált adatállomány: Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
 • Gépi feldolgozás: A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 • Nyilvánosságra hozatal: Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. Az adatkezelés elvei

 

A Szolgáltatás használata során különböző módokon gyűjthetünk, illetve kérhetünk be adatokat. Törekszünk arra, hogy adatkezelésünk jogszerű, tisztességes és megfelelő jogalapon nyugvó legyen. Csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés meghatározott, egyértelmű és jogszerű céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és ezáltal a cél elérésére alkalmas. Ügyelünk arra, hogy adataink lehetőség szerint pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, valamint személyes adatait olyan formában tároljuk, ami az Ön azonosítását csak adatai kezelése céljának eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Bizonyos információk megosztásáról Ön dönthet, de kérhetjük olyan adatok megadására is, amelyek elengedhetetlenek a Szolgáltatás használatához.

 

4. A Traveltam által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

 

a) Ajánlatkérés, érdeklődés Szolgáltatásaink iránt honlapon, személyesen, telefonon, e-mailben vagy más módon

1. Ajánlatkérése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, e-mail cím, telefonszám, érdeklődés tárgya (pl. utazás időpontja, hossza, úti cél, szállás, ellátás, résztvevők száma és életkora, utazás módja, ár preferencia, megjegyzés).

2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások iránt érdeklődőkkel, tájékoztatás, érdeklődés pontosítása, személyre szabott ajánlat küldése.

3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

b) Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, ajánlatkérés és foglalás során, illetve személyesen, telefonon, szóban, írásban, emailben)

1. Hírlevél feliratkozás során a következő személyes adataira van szükségünk: e-mail cím, feliratkozás dátuma, levelezéstörténet nyilvántartása, esetlegesen név, érdeklődés tárgya, tematikus hírlevelek iránti igény. A megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel.

2. Az e-mail cím megadása elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. A Travelteam a hírlevélre feliratkozóknak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírlevelet és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.

3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, ahol bármikor leiratkozhat.

5. A hírlevél küldés technológiai hátterét a Mailchimp (www.mailchimp.com) biztosítja, aki adatfeldolgozóként szerverén tárolja a feliratkozók adatait, és online felületén lehetővé teszi hírlevelek kiküldését.

 

c) Utazási szerződés kötés, utazásközvetítés

1. Szolgáltatásunk megrendelése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, igazolvány szám (egyes esetekben az utasoké is, nem csak a kapcsolattartóé), szerződés tárgya (pl. dátum, úti cél, szállás, gyerekek száma és születési dátuma, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok, egyedi kérések).

2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a szerződés tárgyának meghatározása.

3. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

4. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének éve, plusz nyolc év.

 

d) Kedvezménykártya, menetjegy értékesítése

1. Szolgáltatásunk megrendelése során Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, cím, igazolvány szám (egyes esetekben az utasoké is, nem csak a kapcsolattartóé), szerződés tárgya (pl. dátum, úti cél, szállás, gyerekek száma és születési dátuma, releváns egészségügyi adatok, egyedi kérések).

2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és a szerződés tárgyának meghatározása.

3. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása.

4. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítésének éve, plusz nyolc év.

 

e) Automatikusan gyűjtött információ

Weboldalunk használata során további automatikus adatokat gyűjthetünk Önről, elsősorban Google Analytics és Google Adwords szolgáltatások használata során. Ez lehet például IP cím, egyedi eszköz azonosító, cookie adatok, referrer információ, a látogatás dátuma és ideje, a használt eszköz, program vagy böngésző, az eszköz operációs rendszerének típusa, verziószáma és nyelvi beállításai. A kattintásokról, a meglátogatott oldalakról, keresésekről és egyéb oldalon végzett tevékenységeiről is gyűjthetünk információt. Földrajzi helyzetére vonatkozóan is kaphatunk információt IP cím alapján, illetve akkor, ha ezt az eszköz segítségével engedélyezi. A különböző számítógépekről és eszközökről folytatott tevékenységeket, gyűjtött adatokat összesíthetjük. Ezeket az adatokat arra használjuk fel, hogy a visszaéléseket megakadályozzuk, megőrizzük Szolgáltatásunk biztonságos működését, elemezzük és megértsük azt, hogy a Szolgáltatás miként működik tagjaink és látogatóink számára. Erről bővebben a Cookie irányelvünkben tájékozódhat.

 

f) Egyéb információk

További adatokat oszthat meg velünk akkor, amikor űrlapot tölt ki, kérdőívekre válaszol, visszajelzést küld számunkra, illetve promóciókban, nyereményjátékokban vesz részt. Ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés hozzájárulása visszavonásáig tart.

 

g) Harmadik féltől származó információk

Olyan információkat is gyűjthetünk, amelyeket mások adtak meg Önről a Szolgáltatás használata során (pl. közösségi oldalak). Felhasználhatunk más forrásból megismert információkat is és ezeket összesíthetjük az általunk gyűjtött adatokkal. A Szolgáltató nem felel a harmadik fél adatkezelési irányelveiért, saját adatkezelési gyakorlatáról a harmadik fél tud tájékoztatást adni.

 

5. Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

 

Az Önről gyűjtött adatokat különböző célokra használhatjuk fel. Az adatkezelés az alábbi jogalapoknak megfelelően történik:

 • Szerződés betartása, szolgáltatás biztosítása: A személyes adataira szükségünk lehet a közöttünk levő szerződés betartásához, illetve hogy biztosítani tudjuk Önnek a szolgáltatásainkat.
 • Hozzájárulás: A személyes adatainak felhasználásához kérhetjük az Ön hozzájárulását például annak érdekében, hogy azokat marketing célokra használhassuk fel. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 • Indokolt esetek: Indokolt esetekben felhasználhatjuk személyes adatait, például arra, hogy fejlesszük, javítsuk szolgáltatásaink működését, és hogy a lehető leghasznosabb tartalmakkal találkozzon weboldalunkon, e-mail értesítőinkben, hírleveleinkben. Továbbá felhasználhatjuk személyes adatait adminisztratív, illetve jogi okokból is.

 

A rendelkezésünkre álló adatokat felhasználhatjuk azonosítási, hitelesítési, számlázási és fizetési okokból, célzott online és offline marketing lebonyolítása céljából. Továbbá az információkat a Travelteammel folytatott vita rendezésére is felhasználhatjuk. Hasonló okokból Szolgáltatásainkat promotáló hirdetéseket futtathatunk különböző platformokon, beleértve a Facebook és a Google hirdetési rendszereit.

 • Adattovábbítás cégen belül: Ajánlatkérések, ügyfélszolgálati kérdések megválaszolása, valamint az utazási szerződés teljesítése érdekében bizonyos személyes adatait továbbítanunk kell cégen belül, cégünk székhelye és telephelye, valamint munkavállalói között.
 • Adatszolgáltatás közreműködő partnereink felé: Az utazások lebonyolításának részeként bizonyos információkat meg kell osszunk a szervezésben résztvevő közreműködő partnereinkkel (pl. utazásközvetítés esetén az utazásszervezővel, saját szerződésű utak esetén a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel, mint pl. szállás, incoming irodák). A megosztott információk lehetnek többek között a résztvevők neve, személyes adatai, igazolványszáma, címe, telefonszáma. Mivel ez a folyamat Szolgáltatásunk fontos része, ezt meg kell tennünk az Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelességeink teljesítésének céljából.
 • Törvényileg előírt okok, biztonság: Személyes adatait megoszthatjuk felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. Emellett egyes esetekben jogi viták kezeléséhez és megoldásához is szükségünk lehet az Ön adataira. Ezek lehetnek például jogviták, törvényi és szabályozó szervek általi vizsgálatok, vagy az Általános Szerződési Feltételek betartatására tett erőfeszítések. Ezt kizárólag olyan mértékben tesszük meg, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Üzleti partnerek: Számos üzleti partnerrel dolgozunk együtt, hogy elősegítsék vagy fejlesszék Szolgáltatásunk működését (pl. biztosítótársaság, kedvezménykártyát kibocsátó cég). Ez jelentheti azt is, hogy az ő szolgáltatásaik beépülnek a mi Szolgáltatásainkba, vagy a Travelteam Szolgáltatásai épülnek be e partnerek weboldalába és/vagy alkalmazásaiba. Amikor egy üzleti partnerünktől szolgáltatást vesz igénybe, bizonyos adatait továbbítanunk kell az üzleti partnernek, kizárólag olyan mértékben, amelyek szükségesek a szolgáltatás teljesítéséhez. Amikor Ön egy üzleti partnerünk szolgáltatását veszi igénybe, kérjük, olvassa el az ő adatvédelmi irányelveit is, ami tájékoztatást ad arról, hogy miként kezelik az Ön adatait.
 • Adatfeldolgozók: A Travelteam átadhatja bizonyos személyes adatait banki, könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival, valamint informatikai rendszereinek szolgáltatóival. A Travelteam minden adatfeldolgozója esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.
 • Összesített adatok: Partnereinkkel megoszthatunk összesített adatokat is. Ennek során a felhasználóinktól származó adatokat úgy összesítjük, hogy azok a továbbiakban már nem alkalmasak felhasználóink azonosítására. Ezeket demográfiai elemzésekre, marketing, hirdetési és egyéb üzleti célokra kerülnek felhasználásra.
 • Harmadik felek: Harmadik féltől származó bővítmények is gyűjthetnek adatokat arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. Ezek a tevékenységek a harmadik fél adatkezelési gyakorlatának részei. Továbbá használhatunk harmadik fél által biztosított cookie-kat és hasonló technológiákat marketing célokra is. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor harmadik fél szolgáltatását veszi figyelembe, akkor az adatai az ő adatkezelési gyakorlatának megfelelően kerülnek felhasználásra. Minden olyan kérdésre, amely az Ön adatainak kezelését érinti, ilyen esetben a harmadik fél tud megfelelő tájékoztatást adni. Ezek a tevékenységek azon jogos érdekünket szolgálják, hogy olyan marketing tevékenységet folytassunk, amelyekkel Önt érdeklő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhatunk a figyelmébe. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bármikor kérheti adatainak ilyen célokra történő felhasználásának tiltását a cookie beállítások módosításával. Erről bővebben a Cookie irányelvünkben tájékozódhat.

 

Ezek az adatkezelési irányelvek nem terjednek ki azon harmadik felek tevékenységeire, amelyeket a Szolgáltató nem tulajdonol, nem kontrollál vagy olyan személyek tevékenységére, akik nem állnak a Szolgáltató alkalmazásában vagy irányítása alatt. Ezen adatkezelési gyakorlatokért a Travelteam nem felel és azokért nem tehető felelőssé. Javasoljuk, hogy tekintse át ezen szolgáltatók adatkezelési nyilatkozatát.

 

Adatai felhasználásáról, továbbításáról és kezeléséről személyre szóló tájékoztatást kérhet kizárólag írásban, elérhetőségeink bármelyikén.

 

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Adatkezelő neve: Travelteam International Utazásszervező és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.

Adatkezelő rövidített neve: Travelteam International Kft.

Adatkezelő székhelye: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3.

Adatkezelő adószáma: 14867804-2-07

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 07-09-024334

Adatkezelőt nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-50213/2012

Adatkezelő telefonos elérhetősége: +36-1-301-0723

Adatkezelő fax száma: +36-1-700-2646

Adatkezelő e-mail címe: info@travelteam.hu

Adatkezelő internetes elérhetősége: www.travelteam.hu

 

7. Kommunikáció

 

A Travelteam időnként kapcsolatba léphet Önnel. Elsősorban ezeket az üzenteket e-mail formájában juttatjuk el Önnek, ezért fontos, hogy olyan naprakész e-mail címet adjon meg kapcsolattartási adatként, amelyen keresztül elérhetjük Önt. Amennyiben ehhez hozzájárult, egyéb kommunikációs csatornákon is felvehetjük Önnel a kapcsolatot (telefon, sms, posta) ügyfélszolgálati segítségnyújtás céljából vagy hogy olyan termékeket, szolgáltatásokat, funkciókat ajánljunk a figyelmébe, amelyek érdekelhetik Önt. Amikor Oldalunkon vagy irodánkban hírlevélre iratkozik fel, tájékoztatjuk és hozzájárulását kérjük, hogy időnként marketing célú üzeneteket küldhessünk Önnek. Az ilyen jellegű üzenetekről bármikor le tud iratkozni az üzenetben található leiratkozás linkre kattintva.

 

8. Biztonság

 

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, és tiszteletben tartjuk információs önrendelkezési jogát is. A Travelteam az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely adatai biztonságát garantálja.

 

9. Az Ön jogai

 

Kérésére a Travelteam köteles tájékoztatást adni arra vonatkozólag, hogy kezeli-e (vagy sem) személyes adatait. Kizárólag az Önre vonatkozó személyes adatokról kérhet visszajelzést, a tájékoztatás nem terjed ki az anoním adatokra, de magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat is.

A Travelteam kérésére hozzáférést és másolatot biztosít személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér személyes adatairól, a Travelteam ésszerű díjat számíthat fel Önnek kérése teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére.

 

 • Személyes adatok kezelése: Adatai törlését, módosítását, kiegészítését, illetve adatai kezelésének korlátozását bármikor kérheti tőlünk az ügyfélszolgálatunk felkeresésével. Kérésének megfelelően – amennyiben az nem jogellenes – töröljük, illetve helyesbítjük személyes adatait, továbbá kéréséről tájékoztatjuk az érintett címzetteket is (ha vannak ilyenek). A Travelteam azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
 • Adatmegőrzés: A Travelteam addig őrzi meg az adatait, amíg azok szükségesek az adatkezelési irányelveink betartásához, a Szolgáltatásunk biztosításához, illetve addig, amíg nem kéri személyes adatainak törlését. Továbbá megőrizhetjük és felhasználhatjuk az adatait oly mértékben, amellyel jogi kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni.
 • Adathordozás: Ön jogosult arra, hogy a Travelteam rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az Adatkezelőt, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált automatizált formában történik.

 

10. Hozzájárulás visszavonása

 

Bizonyos esetekben korlátozhatja, hogy milyen módon használjuk fel a személyes adatait, illetve hozzájárulását visszavonhatja, ha ügyfélszolgálatunkat felkeresi, meghatározva, hogy mely hozzájárulását kívánja visszavonni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti tevékenységek jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően nem használjuk fel ezen célokra a személyes adatait, kivéve ha az törvényileg rögzített kötelességünk vagy jogi okokból szükséges. Ahol az adatait marketing célokra használjuk fel, a leiratkozás funkciót használva illetve ügyfélszolgálatunkat felkeresve bármikor lehetősége van hozzájárulásának visszavonására. Kizárólag azokat az adatait nem töröljük, amelyeket kötelesek vagyunk megőrizni.

 

11. Változtatások

 

Az Adatvédelmi nyilatkozatot időnként módosíthatjuk. A lényeges változtatásokra a következő módok valamelyikén hívjuk fel a figyelmét: felhívást jelenítünk meg a Szolgáltatás használata közben vagy értesítőt küldünk Önnek pl. e-mail formájában, illetve a változásokat közzétesszük Oldalunkon. Javasoljuk, hogy időnként látogasson vissza és ellenőrizze az esetleges módosításokat.

 

12. Elérhetőség

 

A Travelteam felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi pontok pontos betartására. Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal vagy a Travelteam adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot weboldalunk Kapcsolat menüpontjában található elérhetőségeink egyikén.

 

13. Jogorvoslat

 

Ön jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén keresetet nyújthat be a lakóhelye vagy a Travelteam székhelye szerint illetékes törvényszékhez.


 

COOKIE IRÁNYELVEK

 

A Travelteam munkatársai felelősséget éreznek az adatok és a magánszféra védelméért. Meggyőződésünk, hogy szolgáltatásaink átláthatósága, személyes jellege és megbízhatósága fontos cél. Ezért bocsátottuk ki a Travelteam jelen Cookie-nyilatkozatát, amely a cookie-k alkalmazásának okát és módját ismerteti. Örömmel fogadnánk, ha a jelen Cookie-nyilatkozat tartalmával megismerkedne.

 

Az első alkalommal, amikor meglátogatja oldalunkat, egy tájékoztató sávban figyelmeztetjük arra, hogy cookie-kat használunk. A Szolgáltatás használatának folytatásával hozzájárulását adja ezek használatához.

Önnek lehetősége van kezelni, illetve tiltani az egyes cookie-kat. Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk ennek módjairól. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha törli a Travelteam cookie-jait, lehetséges, hogy rosszabb minőségűvé vagy korlátozottá válik a hozzáférése az Oldal bizonyos funkcióihoz vagy aloldalaihoz.

 

1. Mik azok a cookie-k?

 

A cookie-k (sütik) a böngészőprogram által az Ön számítógépére vagy mobil eszközére helyezett, apró adatfájlok. A cookie-k teszik lehetővé, hogy webhelyeinken navigálhasson.

A nyelvi beállításokra „emlékező” cookie-któl a hirdetési célúakig több különféle cookie-típus létezik. Ezeket a legkülönfélébb célokra alkalmazzuk. Az általunk használt cookie-k között találhatók munkameneti cookie-k, amelyek csak a böngészőprogram bezárásáig maradnak fenn, és maradandó cookie-k, amelyeket az Ön számítógépe huzamosabb ideig tárol. Maguk a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a számítógépen bármilyen adatokat gyűjtsenek.

 

2. Miért használunk cookie-kat?

 

A cookie-k segítenek webhelyünk fejlesztésében. Az általunk használt cookie-kkal pontosabb ismereteket szerezhetünk arról, hogyan használja a látogató a Travelteam webhelyeit és alkalmazásait. A cookie-k „jegyzik meg” például, hogy a felhasználó milyen típusú böngészőt használ, és hogy milyen további böngészők vannak telepítve. „Emlékeznek” továbbá az olyan beállításokra, mint a nyelv és a régió, amelyek a webhely következő felkeresésekor is szerephez jutnak. A cookie-k teszik lehetővé továbbá az oldalak értékelését és a hozzászólási űrlapok kitöltését is. Meggyőződésünk, hogy az általunk alkalmazott cookie-k fokozzák a felhasználói élményt webhelyeink felkeresésekor.

 

3. Milyen típusú cookie-kat használunk?

 

Az általunk használt cookie-k az alábbiak:

a. Alapvető cookie-k, amelyek elengedhetetlenek webhelyeink és alkalmazásaink működéséhez.

b. Funkcionális cookie-k, amelyek „emlékeznek” a webhely beállításaira, például a nyelvi beállításokra, a felhasználónévre vagy a kosár tartalmára.

c. Teljesítményfokozó cookie-k, amelyek a webhely és az alkalmazás absztrakt szintű használati adatait tárolják elemzési-mérési célokból, például a látogatószámot és a leggyakrabban látogatott oldalakat. Ezek a cookie-k tartalmazzák a Google Analytics modult is (lásd alább).

d. Célzott reklámozási cookie-k, amelyek a felhasználó böngészési szokásairól gyűjtenek adatokat, segítve a testreszabott reklámozást és marketingtevékenységet. Ezeket a cookie-kat rendszerint külső felek helyezik el (lásd az alábbi 6. pontot).

 

Ahol erre minket törvény kötelez, ott a cookie-k használatához a felhasználó engedélyét kérjük.

 

4. Használunk külső felektől származó cookie-kat?

 

Webhelyeink és alkalmazásaink használnak olyan külső felektől származó cookie-kat, amilyen a Facebook és a Google. Ezek a külső felek megfigyelhetik, hogyan használja Ön a Travelteam webhelyeit és alkalmazásait. Ha a felhasználó rákattint egy közösségi felületi gombra (például lájkol valamit), akkor a személyes adat (például a név és az adott termék iránti érdeklődés ténye) ismertté válik a közösségi felület szolgáltatója számára, valamint az adott felhasználó közösségi felületi oldalának látogatói számára.

 

Az ilyen közösségi webhelyek használatára az adott közösségi felület felhasználási feltételeit rögzítő dokumentum (és az abban található adatvédelmi nyilatkozat) vonatkozik. A jelen Cookie-nyilatkozat ezeknek a közösségi webhelyeknek a használatára nem érvényes. Célunk az átláthatóság, és hogy tájékoztatást biztosítsunk azokról a külső felektől származó cookie-król is, amelyek webhelyünk felkeresésekor, illetve alkalmazásaink használatakor kerülhetnek elhelyezésre.

 

5. Hogyan utasíthatók el és törölhetők a cookie-k?

 

Több lehetőség is kínálkozik az Ön eszközén elhelyezendő cookie-k kizárására vagy számuk minimalizálására.

a. Ahol erre minket törvény kötelez, ott a cookie-k használatához a felhasználó engedélyét kérjük. A felhasználó dönti el, hogy ezeket elfogadja vagy elutasítja.

b. A Travelteam vagy az esetleges külső felek által elhelyezendő cookie-k fogadása a böngészőprogram beállításainak módosításával is elutasítható vagy letiltható. Ennek menetéről a helyi böngészőprogram súgója ad részletesebb tájékoztatást.

c. A Google Analytics cookie-jait a Google alábbi (angol nyelvű) bővítményének böngészőbeli telepítésével utasíthatja el: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

d. Felkeresheti továbbá a www.allaboutcookies.org webhelyet, ahol a cookie-k pontos ismertetése mellett részletes tájékoztatás található a cookie-k törléséről és elutasításáról is.

Tájékoztatjuk viszont, hogy a cookie-k elutasítása esetén webhelyeink bizonyos funkciói esetleg nem működnek majd.

e. Ha nem szeretne érdeklődés alapú hirdetéseket látni, ezeket letilthatja, ha ellátogat a http://youronlinechoices.eu vagy a http://www.aboutads.info/consumers oldalra. Felhívjuk figyelmét, hogy ha leiratkozik egy online reklámhálózatról, az még nem jelenti azt, hogy a jövőben nem kap online hirdetést vagy nem lesz részese marketing célú elemzésnek. Ez azt jelenti, hogy a hálózat, melyről leiratkozott, nem fog Önnek az online preferenciáira és böngészési előzményeire alapuló hirdetéseket küldeni.

Rólunk írták

Kedves Győri Cecília! Szeretném megköszönni a sí utunkat. Nagyon jól éreztük magunkat. A szállásunk és az ellátás is kiváló volt. A síbusz a szállástól-pályáig, majd vissza tökéletesen működött. Nagyon örülök, hogy az eredeti foglalásunkat visszam...

Kedves Orsolya! Vasárnap érkeztünk haza Ödenhof panzióból, ahol fantasztikus nyolc napot töltöttünk... Köszönjük az ügyintézést, remélem még "találkozunk".

 

Kedves Attila! Nagyon elégedettek voltunk a szállással. Gyönyörű időt fogtunk ki, felejthetetlen élmény marad ez a nyaralás. Köszönöm a közreműködésüket!

Kedves Cecília! Szeretném megköszönni segítségét a szállásfoglaláshoz! Gyönyörú helyre sikerült az Ön közvetítésével eljutnunk. A szállás is remek volt, bátran ajánlom mindenkinek. Boldog és sikeres új évet kívánok!

Miért épp a Travelteam?

 • velünk foglalását gyorsan és egyszerűen intézheti
 • honlapunkon megbízható és részletes információkat talál
 • felkészült kollégáink minden kérdésére választ adnak
 • segítünk megtalálni az Önnek megfelelő utazást
 • garantáltan azt kapja, amit ígérünk
 • munkánkért felelősséget vállalunk
 • áraink átláthatóak és kedvezőek
 • ha segítség kell, non-stop elérhet minket utazása alatt is
 • bejegyzett utazási irodaként, szabályszerűen működünk

Foglalás előtt hasznos:

Utazás előtt hasznos:

Társoldalaink:


Travelteam ajánlatok számokban: 7 ország, 4 akciós utazás, 371 tengerparti nyaralás, 817 hegyvidéki/tóparti nyaralás, 805 síút, 86 körutazás. 681 szállás Ausztria, 129 szállás Franciaország, 158 szállás Horvátország, 274 szállás Olaszország, 50 szállás Svájc, 13 szállás Szlovákia, 32 szállás Szlovénia legnépszerűbb üdülőhelyein.

2009 - 2024 CIT Group
Travelteam