Alpesi nyaralás Salzburg régióban!

Fedezze fel kedvező áron Salzburg tartomány látnivalóit.
6 nap/ 5 éj félpanzióval 55.490 Ft/fő-től!

Tóparti nyaralás Karintiában!

Családi nyaralás az Ossiachi-tónál verhetetlen áron, ajándék Karintia kártyával!
Gyermeke 11 éves korig INGYENES!

20% kedvezmény Szlovénia tengerpartján!

Nyaraljon medencés hotelben félpanzióval már 36.000 Ft/fő/2 éj ártól!
Gyermeke 11 éves korig INGYENES!

Tengerparti nyaralás Olaszországban!

Apartmanok, hotelek akár közvetlenül a homokos tengerparton.
Bibione, Lignano, Jesolo, Caorle...

Magasan a legjobb: aktív napok Hochkaron

Alpesi nyaralás Budapesttől csak 4 óra utazásra, 49 belépővel az árban!
6 nap/5 éj 58.090 Ft/fő-től

Az irodaházban felújítási munkálatok (nyílászáró csere, külső hőszigetelés) zajlanak,

ezért az épület per pillanat nem a legszebb arcát mutatja :)

Irodánk nyitva tartása változatlan, de az esetleges kellemetlenségért (zaj, felvonulási terület…) előre is elnézést kérünk.

Köszönjük megértésüket!

Elérhetőség

06 1 301 0723

Nyitva tartás:
H, Sze, Cs 10.00-18.00
K, P 9.00-17.00

info@travelteam.hu

Travelteam Iroda:
1092 Budapest,
Ráday u. 42. III.e./302.

Eng.szám: U-001064

További információk...

Ajánlatkérés

Név*
Telefonszám*
E-mail*
Úti cél*
Érkezés*
Elutazás*
Utazók száma*
Szállástípus, Árkategória
Egyéb kérés
 
Ajánlatot kérek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött a Travelteam International Utazásszervező és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. (székhely: 2463 Tordas, Csillagfürt lakókert 3., telephely és iroda: 1092 Budapest, Ráday u. 42. III.e./302., MKEH engedély szám: U-001064, cégjegyzékszám: 07-09-024334, adószám: 14867804-2-13, telefonszám: (0036)-1-301-0723, fax: (0036)-1-700-2646, e-mail: info@travelteam.hu, honlap: www.travelteam.hu) (továbbiakban Travelteam vagy utazási iroda), mint utazásszervező, másfelől a megrendelő(k), (továbbiakban Utas) között az alábbi feltételekkel.

 

I. Bevezetés

1. A Travelteam által szervezett külföldi utazásokra a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF), az egyedi utazási szerződésben, megrendelésben, visszaigazolásban, bármely átadott, vagy on-line közölt katalógusban, tájékoztatóban foglaltak az irányadók, az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/208 (XI. 28.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit, és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. A Travelteam honlapján, egyéb kiadványában a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról közzétett leírás, a szolgáltatás(ok) tartalmára, az igénybevétel feltételeire, valamint a célterület(ek)re, és célország(ok)ra vonatkozó tájékoztatás, az általános tájékoztatás (pl. gyakran feltett kérdések, hasznos tudnivalók, stb.) (továbbiakban együtt: Szolgáltatás leírás és tájékoztatás), valamint a Travelteam részéről átadott, faxon vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás, egyedi tájékoztató a jelen ÁSZF, vagy az egyedi szerződési feltételek is a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

3. Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részét képezik.

4. Az általános utazási feltételek alkalmazandók eltérő megállapodás hiányában abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb utazási szolgáltatás képezi.

5. Amennyiben a Travelteam más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem a jelen ÁSZF, hanem az adott utazásszervező utazási feltételei alkalmazandók.

6. Amennyiben a Travelteam valamely belföldi, vagy külföldi szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére vonatkozó részvételi jegyet (pl. repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, kompjegy, stb.), vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, arra nem a jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató szerződési feltételei alkalmazandók.

 

II. Az utazási szerződés megkötése

1. Az Utas utazását írásban, elektronikus úton, szóban és személyesen is megrendelheti. Az utazás megrendelésével, a jelentkezés nyilvántartásba vételével és visszaigazolásával, valamint az előleg befizetésével létrejön az Utas és a Travelteam között a szerződés.

2. A honlapon felajánlott utazási szolgáltatásokat az Utas elektronikus úton is megrendelheti (a továbbiakban: on-line megrendelés). Az utazási szerződés on-line megrendelés esetén érvényesen akkor jön létre, amikor az Utas által megrendelt utazási szolgáltatás(ok)nak a honlapon alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat, a fizetési határidő(ke)t és a mindenkori általános szerződési feltételek megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line foglaló lapot) az Utas kitöltötte, és a Travelteam részére elektronikus módon elküldte, a Travelteam a megrendelés regisztrálását elektronikus úton az Utas által magadott e-mail címre megküldte (automata válasz), a megrendelést a Travelteam visszaigazolta, a visszaigazolást a Travelteam az Utas e-mail címére megküldte, az Utas a részvételi díjat, vagy annak meghatározott mértékű előlegét megfizette, és az igazolható módon megérkezett a Travelteam bankszámlájára.

Az automata értesítés a megrendelés regisztrálásáról nem jelenti a megrendelés elfogadását, és nem hozza létre az utazási szerződést. Az Utas tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a megrendelt szolgáltatás(ok) igénybevételére csak abban az esetben jogosítja fel, ha a részvételi díjat a Travelteam számlájára időben, hiánytalanul és igazolható módon megfizette. Ennek hiányában – bármilyen okból következett is be – a szerződés érvénytelen.

3. Amennyiben a Travelteam a jelentkezést helyhiány, vagy bármely más okból csak feltételesen fogadta el, a jelentkezési lapon ennek tényét feltünteti. Ebben az esetben utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Travelteam az Utast a jelentkezés elfogadásáról a későbbiekben írásban értesíti. Ezen értesítésig az Utas megrendelését a Travelteam bármikor visszavonhatja, ekkor természetesen a befizetett előleget visszafizeti.

4. Felhívjuk figyelmét a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést az Utas három napon belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó.

5. Felhívjuk figyelmét, hogy az Utas a szerződés megkötésével egyidejűleg igazolja, hogy a megrendelést megelőzően a Travelteam honlapján a megrendelés alapjául szolgáló oldalakat megtekintette, a Szolgáltatás leírást és tájékoztatót, a Travelteam részéről átadott, faxon vagy e-mail üzenetben megküldött tájékoztatást, egyedi tájékoztatót, valamint az ÁSZF-t megismerte, megértette, és elfogadja.

6. Szerződéskötésnek minősül az is, ha az Utas a megrendelt utazás a Travelteam visszaigazolása alapján esedékes díját megfizette, de az e-mail címére megküldött utazási szerződést aláírva nem juttatta vissza az utazási irodának (szerződéskötésre utaló magatartás).

7. Az Utas vele írásban közöltnek ismeri el az általa megadott e-mail címre küldött küldeményeket, és vállalja, hogy a szerződéses kapcsolat megszűnéséig a megadott e-mail címre érkező küldemények fogadását, és hozzáférhető tételét biztosítja.

8. Ha az Utas (megbízó) nem személyesen jár el (jelentkezés, előleg befizetés stb.), akkor erre megbízottja is jogosult, ez esetben is az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává az Utas (megbízó) válik. A megbízott köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott okiratot, információt haladéktalanul átadni a megbízónak. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, a Travelteam nem köteles vizsgálni, hogy jogszerűen képviseli-e az Utast, s az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából származó, az utazási irodát ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy is teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Travelteam a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az utazási szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan.

9. Az Utas nyilatkozik, hogy a szolgáltatást nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben, vagy adóalanyként, de saját nevében és javára (azaz Utasként) veszi igénybe.

10. Az utazási iroda felhívja az Utas figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával és a részvételi díj (teljes részvételi díj) utazási iroda bankszámlájára vagy pénztárába történő beérkezésével lép hatályba. Az utazási iroda külön felhívja az Utas figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az utazási irodát nem terheli az elutaztatási kötelezettség.

11. Az utazási irodát nem terheli szerződéskötési kötelezettség. Az utazási iroda az Utassal történő szerződéskötést bármikor, indoklás nélkül elutasíthatja.

 

III. Az utazási szerződés teljesítése

1. A Travelteam kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (továbbiakban:szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a honlapon található Szolgáltatás leírás és tájékoztató tartalmának megfelelően.

2. A Travelteam, az utazási szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, az utazási szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az Utas indokolt esetben megtagadhatja.

3. A honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a Travelteam – közreműködője útján – csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma, megfelelő időjárás stb.).

4. Az Utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A Travelteam közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tv, valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az Utas kívánságára az utazási iroda köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. A Travelteam a menetrend- és az útvonal-változtatás jogát fenntartja.

5. Az utazási iroda az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide értve az utazási iroda közreműködésével megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az Utasnak átadni. Az utazási iroda az úti dokumentumokat – eltérő megállapodás

hiányában – az indulás előtt néhány nappal elektronikus úton küldi meg az Utas által megadott e-mail címre. E-mail cím hiányában az úti dokumentumok nyomtatott formában az utazási irodában vehetők át, vagy normál postai küldeményként kerülnek továbbításra az Utas által megadott címre. Az úti okmányok határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni. Az úti dokumentumok futárral, vagy különleges postai küldeményként történő elküldésére az Utas ilyen kívánsága esetén a felmerülő költségek Utas részéről történő vállalása mellet van lehetőség.

6. Az Utas csak a részvételi jegyen (voucher) szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

 

IV. Fizetési feltételek

1. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból (pl. üdülőhelyi díj, kaució, végtakarítás, stb.) tevődik össze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak.

2. A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát (szállás, ellátás, utazás, síbérlet, stb.), szervezési és eljárási díját, továbbá annak áfa tartamát foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de külön felszámításra kerülő díjakat (pl. biztosítás, üdülőhelyi díj, végtakarítás) az utazási iroda a honlapon található Szolgáltatás leírásban és tájékoztatóban és/vagy az utazási szerződésen (a legutolsó ismert állapotnak megfelelően) írásban közli. A szerződő felek kijelentik, hogy ezen összegek esetleges változása nem szerződésszegés, és erre való hivatkozással a szerződést nem lehet lemondani, attól nem lehet elállni. Kivételt képez, ha a részvételi díj teljes összegének változása meghaladja a 8%-ot.

3. Minden olyan tétel, amely nem szerepel a szolgáltatás leírásánál található „ár tartalmazza” részben, azt a részvételi díj nem fedezi, és az Utast terheli akkor is, ha az az egyéb költségek között nincs külön feltüntetve.

4. Az Utas az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40%-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni. Az Utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

5. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli megrendelés esetén a fizetendő teljes díjat a megrendeléssel/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.

6. Minden olyan esetben, amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Travelteam bankszámláján megtörtént.

7. Az utazási iroda nem köteles az Utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön felhívni. Bármely fizetési határidő elmulasztása az Utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Travelteam jogosult a szerződéstől elállni, az Utas pedig köteles a Travelteam költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a VII/2. pontban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.

8. Abban az esetben, ha az Utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg a Travelteam közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (BBP) és/vagy útlemondási biztosítást is köt, akkor ennek díja a vonatkozó biztosítási szerződés feltételeinek megfelelően fizetendő az utazási szerződésben meghatározott teljes fizetendő díjon felül.

9. Az euróban is közzétett részvételi díjak esetében választható az ún. Euro alapú szerződéskötés, amely esetben a részvételi díj az ún. Forint alapú szerződéskötéstől eltérően nem forintban, hanem euróban kerül rögzítésre. Az euróban meghatározott díjakat az Utas kizárólag euróban, az utazási iroda pénztárába történő készpénzes befizetéssel vagy eurós bankszámlaszámára történő átutalással egyenlítheti ki.

10. Amennyiben az euróban meghatározott díjat az utazási irodának valamely okból vissza kell fizetnie az Utas részére, akkor a Travelteam a visszafizetést euróban teljesíti. Amennyiben az Utas a befizetett összeg visszafizetését forintban kéri, akkor a visszajáró euró összeg a K&H Bank visszafizetés napján érvényes napi valuta vételi árfolyamának alkalmazásával kerül átszámításra forintra.

11. Ha az Utas az utazás során az utazási iroda ajánlatában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe, köteles annak árát a helyszínen a megadott pénznemben megfizetni. Ezen szolgáltatásokért (pl. étkezés, közlekedés, programok, stb.) az utazási iroda felelősséget nem vállal.

 

V. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség

1. Az Utas és az utazási iroda a szerződés teljesítése során - különösen a rövid határidős megrendelések esetén - kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

2. Felhívjuk figyelmét, hogy a Travelteam honlapján külön figyelemfelhívással, magyarázattal el nem látott szokatlan tartalom, feltűnő eltérés (pl. kirívóan alacsony vagy magas ár, nyilvánvaló számítási hiba, stb.) tévedésre, illetve a számítógépes rendszer meghibásodására utal, melynek előfordulása az elvárható mértékű karbantartás és felügyelet biztosítása ellenére sem zárható ki. Kérjük, hogy ilyen eset észlelésekor, a megrendelés, vagy egyéb nyilatkozat megtétele előtt tisztázás céljából lépjen kapcsolatba az utazási irodával. A tévedésből, ill. a számítógépes rendszer hibájából eredő téves adatok szerződéskötés alapjául nem szolgálhatnak.

3. Az utazási iroda köteles az Utasnak segítséget nyújtani akkor is, ha az Utasnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért az utazási iroda nem felel, nevezetesen ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani. A segítségnyújtás során felmerült költségeket az Utas köteles megtéríteni.

 

VI. Az utazási szerződés módosítása

Az utazási szerződés az indulást megelőzően az alábbiak szerint módosítható:

1. A Travelteam jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása, vagy az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy a deviza forintárfolyamának a Travelteam közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti változása miatt felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető. A Travelteam köteles a díjemelés mértékét és indokát az Utassal írásban közölni. A díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy a Travelteam az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével, vagy amennyiben a költségnövekedést a Travelteam részben magára vállalja, akkor a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés Travelteam által viselt részét meghaladó összegével felemeli. Ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja, akkor az Utas bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, és a VIII/3. pontbeli jogok illetik meg.

2. A Travelteam haladéktalanul köteles az utazást az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. Ha a Travelteam az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az Utas a Travelteam által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést. Ha a Travelteam az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az Utas a Travelteam által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az Utas elállhat a szerződéstől és a VIII/3. pontbeli jogok illetik meg.

3. Amennyiben a Travelteam az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az Utas haladéktalanul, de legfeljebb 2 napon belül köteles az utazási irodát az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll az utazási szerződéstől. A Travelteam jogosult az Utas késedelmes közlésből származó költségeinek csökkentése érdekében intézkedni.

4. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az Utas köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit.

5. Az Utas megrendelésének módosítására vonatkozó kérelmét a Travelteam - ha erre lehetősége van - teljesíti. Az Utas köteles azonban a módosítással felmerült költségeket, de minimum 3.000 Ft/módosítás módosítási díjat a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. Az utazási szerződés egyes feltételeinek (pl. úti cél, időpont stb.) módosítására csak az Utas részéről a VII/2. pontbeli bánatpénz-fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség. Kivételt képez, ha a Travelteam ajánlja fel a változtatás ilyetén jogát.

 

VII. Az Utas elállási joga

1. Az Utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazás szerződésszámára hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utas - előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

2. Amennyiben az Utas saját érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, akkor köteles a Travelteam részére bánatpénzt megfizetni, amelynek mértéke a következő:

az utazás kezdőnapját megelőző

- 60-35. nap között a részvételi díj 10%-a,

- 34-21. nap között a részvételi díj 40%-a,

- 20-11. nap között a részvételi díj 70%-a,

- 10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100%-a.

3. Az Utas kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az utazási iroda a bánatpénzt a befizetett előlegből, illetve részvételi díjból levonja.

4. A részvételi díjhoz – amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek – a külön felszámított díjak is (pl. utazás, síbérlet, végtakarítás) hozzászámítandók.

5. Bizonyos utazási szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy a bánatpénz mértéke a VII/2. pontban írottaktól eltér, melyről további tájékoztatást az utazási iroda ad.

 

VIII. Az utazási iroda elállása

1. A Travelteam legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

2. Ha a Travelteam nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor a Travelteam a díjkülönbözetet köteles az Utasnak megtéríteni.

3. Ha a Travelteam a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az Utas nem fogadja el, akkor a Travelteam köteles az Utas által befizetett teljes díjat (díjelőleget) a jogszabályban előírt kamattal együtt visszafizetni, kivéve ha a Travelteam elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior), vagy ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az Utast írásban tájékoztatták.

4. A vis maior miatt meghiúsuló utazás esetében a Travelteam nem felelős az addig kifizetett szolgáltatások értékének elvesztéséért, így az Utas az irodától annak visszatérítését nem követelheti.

5. Ha az Utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti Utastársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés szerinti program teljesítését, valamint nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a Travelteam, illetve képviselője jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazásból, azaz jogosult egyoldalúan elállni a szerződéstől. Ez esetben az Utas a hazautazásáról is maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Travelteam kárának megtérítését is követelheti az Utastól.

 

IX. Hibás teljesítés

1. A Travelteam helytáll az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a Travelteam úgy teljesít, hogy az Utas által közölt hibát az Utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a Travelteam azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, vagy ha az utazását a tervezettnél korábban megszakítja, a Travelteam nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani, ill. visszatéríteni.

2. Az Utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. Rendeletben foglaltak az irányadók.

3. Ha az Utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul be kell jelentenie a Travelteam – a részvételi jegyen megjelölt - helyi képviselőjének, vagy az érintett helyszíni szolgáltatónak (közreműködőnek vagy a közreműködő képviselőjének). A közlés késedelméből eredő kárért az Utas felelős, és a bizonyítási teher az Utasra hárul. A kifogást – az Utas kérésére - teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az Utasnak át kell adni.

4. A helyszíni szolgáltató a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az Utasnak nyilatkoznia kell arról, hogy a helyszíni szolgáltató javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az Utas a helyszíni szolgáltató javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön.

5. Amennyiben a helyszíni kifogás az Utas számára elfogadhatóan nem kerülne rendezésre, az Utas köteles az utazási irodát a részvételi jegyen, vagy az Utas tájékoztatóban szereplő ügyeleti telefonszámon haladéktalanul értesíteni. Az ügyeleti telefonszám használata nem pótolja a jegyzőkönyv kötelező felvételét.

6. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az Utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 10 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni, bejelentéséhez csatolni a jegyzőkönyvet és a történtekkel kapcsolatos dokumentumokat. Az Utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. A Travelteam az Utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az Utast 30 napon belül értesíteni.

7. A Travelteam köteles az utazás során az Utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az utazási iroda és az Utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy a Travelteam az utazási szerződés nemteljesítéséből, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a sérelemdíjért – törvényi felhatalmazás alapján - korlátozottan, legfeljebb a részvétei díj összegének kétszereséig felel.

8. Az Utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az Utas felel.

9. Ha az Utas az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötötte, az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatos szavatossági, kártérítési igényét az utazásközvetítőnél is bejelentheti.

 

X. Jogviták rendezése

1. A Travelteam kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a Travelteam tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1092 Budapest, Ráday utca 42-44. szám alatti telephelye, melynek levelezési címe: 1092 Budapest, Ráday utca 42-44. III/302. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@travelteam.hu.

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az Utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes bekeltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az utazási irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Travelteam székhelye szerint illetékes Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-37/A §-ai tartalmazzák.

3. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak, miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31-én megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe a jelen általános szerződési feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.).

4. Ha a szerződő felek vitás kérdéseinek peren kívül rendezése nem lehetséges, az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat az illetékes magyar bíróság eljárásának.

 

XI. Egyéb, vegyes rendelkezések

1. Az Utas köteles érvényes úti okmányáról maga gondoskodni, az utazásra vonatkozó mindenkori előírásokat, jogszabályokat (útlevél, vám, vízum, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani, az előírt követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tenni, valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából vagy megszegéséből eredő felelősség, költségek és károk az Utast terhelik. A Travelteam – az Utas kérésére - csak az Európai Unió tagállamainak állampolgárait köteles tájékoztatni a cél és tranzit országok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat, menekülteket és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a VII. pontban írtak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

2. A részvételi díj a baleset-, betegség és poggyászbiztosítás (BBP), valamint az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazza, a biztosítások díja a részvételi díjon felül felárként fizetendő.

3. Az utazási iroda köteles az Utast megfelelően tájékoztatni az utazási és az útlemondási biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges, tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az Utasok a biztosítás megkötésével a biztosítóval kerülnek jogviszonyba, kárigényüket közvetlenül a biztosító felé érvényesíthetik. Az utazási irodának a biztosítások hatálya alá tartozó káresemények vonatkozásában nincs lehetősége eljárni, visszatérítési kötelezettsége kizárólag a biztosítónak keletkezik, melyre tekintettel követelés, kártérítés vitás esetben az utazási iroda felé nem érvényesíthető, melyet az Utas a szerződés aláírásával elismer. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy útlemondási (un. storno) biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető, később nem, és annak díja nem igényelhető vissza. A biztosítások megkötése ajánlott, de nem kötelező, az az Utas saját felelőssége. A biztosítások megkötésének elmulasztásából eredő kár megtérítésére a Travelteam semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

4. A Travelteam a számára előírt vagyoni biztosítékra az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötött szerződést.

5. Az Utas poggyászának őrzéséről és felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljából az utazási iroda, vagy közreműködője igazoltan átvette. A közlekedési eszközökön, szálláshelyeken, programok helyszínein elhagyott tárgyakért az utazási iroda felelősséget nem vállal.

6. A Travelteam az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (pl. last minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére nem biztosíthatók.

7. Amennyiben az Utas valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér, úgy a kedvezményre már nem jogosult.

8. A Travelteam a programfüzetekben, egyéb kiadványokban foglaltak, illetve a honlap változtatásának jogát fenntartja.

9. Az utazási iroda a szolgáltatások, programok természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért (pl.: hó hiány) felelősséget nem vállal.

10. Az utazási iroda az általánostól eltérő szállodai elhelyezést (egyágyas, tengerre néző, különleges felszereltségű szoba stb.) csak akkor garantálja, ha azt az Utas előzetes megrendelése alapján – az esetleges felár megfizetése mellett - írásban visszaigazolta.

11. Kivételes esetben az utazási iroda a szálloda, szálláshely azonos áron és kategórián belüli változtatásának, cseréjének jogát fenntartja.

12. A Travelteam kiadványaiban, valamint honlapjain szálláshelyeket (szobabelsők, egyéb részletek) és környezetüket ismertető képanyagok tájékoztató, informatív jellegűek. A közzétett képek alapján mindenben megegyező, tökéletesen azonos szállodai szoba nem garantált és nem követelhető. Továbbá az utazási iroda használhat olyan képeket, amelyek nem az adott szálláshelyet ábrázolják, csak az adott szállástípus alapvető paramétereinek szemléltetését segítik (pl. Joker apartmanok, adott tengerparti részletek, hegyvidéki képek, illusztrációk), amelyek nem képezhetik kártérítés alapját.

13. Az utazási iroda, illetve szerződött partnere egyes úti céljaira autóbuszjáratokat biztosít Utasai részére. Az autóbuszok forgatókönyv szerint előre megtervezett útvonalon haladnak, ill. tartanak megállókat. Fel- és leszállásra csak az előre megtervezett melyeken van lehetőség, a tervezett útvonalat, megállóhelyeket az utazási iroda az utazási szerződésben, annak megkötésekor írásban közli. A nagy távolságok és az előre nem látható, váratlan események, az autóbusz meghibásodása miatt a járatok megtervezett menetideje, esetleg útvonala megváltozhat. Az ebből eredő késésekért az Irodát felelősség nem terheli. Az utazási iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba, akadály elhárításáról. Célszerűségi megfontolásból az utazási iroda az útvonal megváltoztatásának jogát fenntartja. Turnusváltások napján a szálláshelyek elfoglalása, ill. elhagyása általában nem esik egybe az autóbuszok menetrendjével, emiatt a szálláshely elfoglalásánál több órás várakozás is előfordulhat.

14. Amennyiben jogszabály alapján kamatfizetési kötelezettség áll fenn, akkor jegybanki alapkamat alatt forint alapú szerződés esetében a Magyar Nemzeti Bank (MNB), Euro alapú szerződés esetében az Európai Központi Bank (EKB) alapkamata értendő.

15. A Travelteam fenntartja az ÁSZF módosításának jogát.

16. Az utazási szerződés aláírásával az Utas hozzájárul ahhoz, hogy a szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait az Utazásszervező tárolja, kezelje. Utazásszervező a tudomására jutott személyes adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

17. Az Utas az utazási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat küldjön az utazási szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus úton.

 

Kérjük megrendelésekor minden esetben figyelmesen olvassa el feltételeinket és a Gyakori kérdésekben (GYIK) leírtakat!

Az általános szerződési feltételek a kibocsátás napjától visszavonásig érvényesek, az érvényességi időn belül kötött utazási szerződések részévé válnak.

Rólunk írták

Szia Reni! Igazán jól éreztük magunkat Roglán. Helyesek azok a kis bungalók. ...Köszönjük a közvetítést, ismét nagyon jól éreztük magunkat!

Kedves Dorottya! A csodálatos Wörthi tó-nál eltöltött napok, nagy élményt jelentettek számunkra! ...Jövőre is elmegyünk ide! És köszönjük Dorottyának a szállásfoglalásban nyújtott segítségét!

 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, minden nagyon jó volt. Jövőre is önökkel szeretnénk utazni.

Kedves Orsolya! Engedd meg, hogy megköszönjem a munkádat. Soha egyetlen utazási irodában nem kaptam ilyen kiszolgálást és soha nem voltam ennyire megelégedve, mint most veletek. A hotel is nagyon jó volt.

Miért épp a Travelteam?

  • velünk foglalását gyorsan és egyszerűen intézheti
  • honlapunkon megbízható és részletes információkat talál
  • felkészült kollégáink minden kérdésére választ adnak
  • segítünk megtalálni az Önnek megfelelő utazást
  • garantáltan azt kapja, amit ígérünk
  • munkánkért felelősséget vállalunk
  • áraink átláthatóak és kedvezőek
  • ha segítség kell, non-stop elérhet minket utazása alatt is
  • bejegyzett utazási irodaként, szabályszerűen működünk

Foglalás előtt hasznos:

Utazás előtt hasznos:

Társoldalaink:


Travelteam ajánlatok számokban: 10 ország, 109 akciós utazás, 399 tengerparti nyaralás, 961 hegyvidéki/tóparti nyaralás, 846 síút, 90 körutazás. 820 szállás Ausztria, 9 szállás Csehország, 125 szállás Franciaország, 237 szállás Horvátország, 12 szállás Lengyelország, 11 szállás Magyarország, 237 szállás Olaszország, 52 szállás Svájc, 17 szállás Szlovákia, 51 szállás Szlovénia legnépszerűbb üdülőhelyein.

2009 - 2018 CIT Group
Travelteam